WYDAWNICTWO OFFICYNA
NIETZSCHE SEMINARIUM


Wydanie polskie

Polska wersja edycji obejmie:

Tom 1a
Narodziny tragedii (przekł. P. Pieniążek, przedm. B. Banasiak)
Niewczesne rozważania I- IV (przekł. M. Łukasiewicz, przedm. P. Pieniążek)
Tom 1b
Pisma niepublikowane 1870-1873 (przekł. S. Gromadzki)
Tom 2
Ludzkie, nazbyt ludzkie I (przekł. S. Lisiecka, Z. Jaskuła)
Ludzkie, nazbyt ludzkie II (Wędrowiec i jego cień) (przekł. S. Lisiecka, Z. Jaskuła)
Tom 3
Jutrzenka (przekł. …)
Idylle w Messynie (przekł. …)
Wiedza radosna (przekł. …)
Tom 4
To rzekł Zaratustra (przekł. S. Lisiecka, Z. Jaskuła)
Tom 5
Poza dobrem i złem (przekł. P. Pieniążek)
Z genealogii moralności (przekł. P. Pieniążek)
Tom 6
Przypadek Wagnera (przekł. S. Gromadzki)
Zmierzch bożyszcz (przekł. P. Pieniążek)
Antychrześcijanin (przekł. …)
Ecce homo (przekł. S. Lisiecka, Z. Jaskuła)
Dytyramby Dionizyjskie (przekł. S. Lisiecka, Z. Jaskuła)
Nietzsche kontra Wagner (przeł. K. Kaśkiewicz)
Tom 7. Notatki z lat 1869-1874 (przekł. …)
Tom 8. Notatki z lat 1875-1879 (przekł. …)
Tom 9. Notatki z lat 1880-1882 (przekł. P. Pieniążek)
Tom 10. Notatki z lat 1882-1884 (przekł. G. Sowinski)
Tom 11. Notatki z lat 1884-1885 (przekł. G. Kowal)
Tom 12. Notatki z lat 1885-1887 (przekł. M. Kopij, G. Sowinski, przedm. A. Lewandowski)
Tom 13. Notatki z lat 1887-1889 (przekł. P. Pieniążek, przedm. P. Pieniążek)
Tom 14. Komentarze do tomów 1-13 (przekł. …)
Tom 15. Kronika życia Nietzschego. Zgodność [z edycją krytyczną]. Lista wierszy. Indeks (przekł. …)

Redaktorami wydania są: Robert Mitoraj (całość) oraz Grzegorz Sowinski (Nachlass).
Poszczególne tomy nie będą się ukazywać w kolejności.

Tomy opublikowane [2013]:
1a: Narodziny tragedii (przekł. P. Pieniążek, przedm. B. Banasiak), Niewczesne rozważania (przekł. M. Łukasiewicz, przedm. P. Pieniążek)
13: Notatki z lat 1887-1889 (przekł. P. Pieniążek, przedm. P. Pieniążek)
12: Notatki z lat 1885-1887 (przekł. M. Kopij, G. Sowinski, przedm. A. Lewandowski)

Na rok 2014 planowane jest wydanie tomu:
10: Notatki z lat 1882-1884 (przekł. G. Sowinski, przedm. K. Matuszewski)


Nietzsche